Een boom laten kappen

Heb je een boom in je tuin, of ergens anders, die ziek is, omgewaaid of te groot is geworden? Dan kun je deze boom laten kappen en eventueel compleet laten verwijderen.

Vind je het belangrijk om nog iets terug te krijgen van de boom, dan is dit uiteraard mogelijk. Je kunt denken aan balken, planken, een houtsnijwerk, haardhout en meer. Laten we kijken naar de mogelijkheden en hoe je de boom een tweede leven kunt geven.

Wanneer laat je een boom kappen of verwijderen?

Een boom kappen of verwijderen doe je over het algemeen niet zomaar. Hieronder benoemen we een aantal redenen:

Ziekte - De boom is ziek, dit kan gebeuren wanneer een boom erg oud is of niet helemaal op de juiste plek staat. Wanneer een boom op de verkeerde plek staat, heeft hij niet de juiste ondergrond, hierdoor is hij vatbaarder voor ziektes.

Omgewaaid - De boom is omgewaaid en ligt in de weg. Wanneer een boom omgewaaid is, was deze al niet in de beste conditie of was het onderhoud verwaarloosd. Een mooie reden om het hout een tweede leven te geven.

Gevaarlijk - De boom is een gevaar voor zijn omgeving vanwege ziekte of instabiliteit.

Te groot - De boom is te groot geworden voor zijn standplaats. Een boom groeit rustig, maar kan op een gegeven moment te groot worden voor de plaats waar hij staat. Wanneer snoeien niet meer voldoende resultaat levert, is kappen de beste optie.

Werkwijze Blom Houtbewerking

Een boom kappen of laten verwijderen vraagt een stukje maatwerk. Wat altijd terugkomt zijn de volgende stappen:

Snoeien of kappen? - Gaat het niet om een omgevallen, onveilige of zieke boom dan kan ik als eerst bepalen of de boom nog gezond is en wat we kunnen bereiken met het snoeien van de boom. Het kan ook de tijd en keuze zijn om de boom te kappen.

Veiligheid - Wanneer ik aan de slag ga met snoeien of kappen, zorg ik er altijd voor dat dit veilig uitgevoerd wordt. Ongeacht waar de boom staat.

Het hout gebruiken - Bij het verwijderen of kappen van een boom, kan ik je helpen bij ongeveer elk idee wat je voor de boom hebt. Dit omdat ik alle mogelijke manieren voor houtbewerking in eigen beheer heb. Wil je haardhout, een houten beeld, (tuin)meubels, een nieuwe vloer of planken voor je eigen bouwproject? Het kan allemaal. Er is niets mooier dan de gekapte of verwijderde boom een tweede leven te geven.

Heb je een vergunning nodig om je boom te laten kappen?

In principe mag je ‘normale’ bomen verwijderen zonder vergunning. Let hierbij wel op het broedseizoen van vogels tussen maart en juli. Bomen mogen pas gekapt worden wanneer het duidelijk is dat er geen broedende vogels of andere dieren gestoord worden bij de kap.

Er zijn ook monumentale bomen, deze zijn beschermd en mogen alleen gekapt worden wanneer daar een reden voor is. Een van die redenen is dat de boom onveilig is geworden voor zijn omgeving. Via de gemeente kun je een vergunning aanvragen voor het kappen van de boom. Bij monumentale bomen heb je niet alleen een vergunning nodig voor het kappen van de boom, ook voor het snoeien ervan.

Bijna alle gemeentes hebben een overzicht van bomen die bijzonder, beeldbepalend of monumentaal zijn. De informatie is vrij gemakkelijk op te vragen en zorgt ervoor dat je zeker weet dat je geen boom kapt die niet gekapt mag worden zonder vergunning.

Wat zijn de kosten om een boom te laten kappen?

Wanneer je een boom wilt laten kappen, hangen de kosten hiervan samen met een aantal aspecten. Hieronder heb ik er een paar genoemd. Wil je een boom laten kappen of verwijderen, dan maak ik graag een offerte die past bij jouw situatie.

Grootte - De grootte van de boom en de plaats waar hij staat bepalen voor het grootste deel het kostenplaatje. Een kleinere boom in de voortuin is gemakkelijker te verwijderen dan een flinke boom in de achtertuin.

De boom verwijderen - Hoe je de boom verwijderd wilt hebben, gaat altijd in overleg. Het blijft het mooiste als je de boom in grote stukken laat voor hergebruik. Dit moet echter niet ten koste gaan van de omgeving. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je na het kappen van de boom een groot deel van je tuin moet renoveren.

De stronk - Wat ik mag doen met de stronk van de verwijderde boom speelt ook een rol bij het bepalen van de kosten. Wanneer er op de plaats van de boom een nieuwe boom geplant moet worden, iets gebouwd of aangelegd, dan is het noodzakelijk om de stronk in zijn geheel te verwijderen. Het uitfrezen van de stronk is hier de beste optie. Dit heeft uiteindelijk het minst impact op de omgeving.

Het hout - Wat je wilt doen met het hout. Laat je het hout afvoeren, wil je er haardhout voor terug, misschien zelfs (een deel) van je nieuwe vloer. Eigenlijk is alles wel mogelijk.

Heb je een boom die weg moet?

Heb je een boom die ziek is, omgewaaid, een gevaar voor zijn omgeving of een boom die te groot is geworden voor zijn standplaats? Neem dan contact op om deze boom weg te laten halen. Het is mogelijk om een deel of zelfs de hele boom terug te krijgen, maar dan in een andere vorm. Denk aan haardhout, mooie planken, complete meubels of een houtsnijwerk.